VZDĚLÁNÍ A PRAXE

 

Lékařka: MUDr. Stanislava Kacrová

Vzdělání a praxe:

I. atestace z interního lékařství

II. atestace z plicního lékařství

Postgraduální kurz funkčního vyšetření plic I. a II.stupně

Kurz spánkové medicíny

Kurz léčby závislosti na tabáku

Kurz urgentní sonografie


přes 25 let praxe - v ambulanci a lůžkové části interního oddělení ve Vizovicích a ve Zlíně, následně plicního oddělení Nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně.

Sestra: Hana Korandová

Postgraduální kurz IPVZ funkční diagnostiky v pneumologii.

Několikaletá praxe ve funkční laboratoři plicního oddělení nemocnice v Uherském Hradišti.

 Sestra: Eva Lapčíková

Letitá praxe na chirurgii, onkologii a rehabilitaci. Přístrojové vybavení:


Bodypletysmograf a spirometr Jaeger MasterScope PC s modulem pro vyšetřování dýchacích svalů- ke komplexnímu vyšetření plicních funkcí- plicních objemů a kapacit, měření průchodnosti dých.cest, k hodnocení kvality přenosu plynů do plic, stanovení síly dýchacích svalů .

Provokační jednotka APS k provádění bronchokonstrikčních testů metacholinem-  k vyloučení průduškového astmatu

Impulzní oscilometr- k vyšetření malých dýchacích cest, k měření odporů v dýchacích cestách(zvl. u dětí, v případě zhoršení stavu, nemoznosti provádět usilovné dechové manévry... 

Analyzátor vydechovaného oxidu dusnatého- FeNO- ke sledování aktivity eosinofilního zánětu v dýchacích cestách

Polygrafický systém Samoa a MINISCREEN 8 - k vyšetření poruch dýchání ve spánku, potvrzení syndromu spánkové apnoe

Pulsní oxymetr k měření saturace krve kyslíkem (okysličení krve)

Ultrazvukový a kompresorový inhalátor k aplikaci ambulantní či domácí inhalační léčby,

Ultrazvuková sonda Viamed - k provedení sonografického vyšetření hrudníku

Smokerlyzer pro měřeční CO ve vydechovaném vzduchu


Vytvořte si webové stránky zdarma!