VZDĚLÁNÍ A PRAXE

 

Lékařka: MUDr. Stanislava Kacrová

Vzdělání a praxe:

I. atestace z interního lékařství

II. atestace z plicního lékařství

Postgraduální kurz funkčního vyšetření plic I. a II.stupně

Kurz spánkové medicíny

Kurz léčby závislosti na tabáku

Kurz urgentní sonografie


přes 25 let praxe - na ambulanci a lůžkové části interního oddělení ve Vizovicích a ve Zlíně, následně plicního oddělení Nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně.

Sestra: Hana Korandová

Postgraduální kurz IPVZ funkční diagnostiky v pneumologii.

Několikaletá praxe na funkční laboratoři plicního oddělení nemocnice v Uherském Hradišti.


Přístrojové vybavení:


Bodypletysmograf a spirometr Jaeger MasterScope PC s modulem pro vyšetřování dýchacích svalů- ke komplexnímu vyšetření plicních funkcí- plicních objemů a kapacit, měření průchodnosti dých.cest, k hodnocení kvality přenosu plynů do plic, stanovení síly dýchacích svalů .

Provokační jednotka APS k provádění bronchokonstrikčních testů metacholinem-  k vyloučení průduškového astmatu

Impulzní oscilometr- k vyšetření malých dýchacích cest, k měření odporů v dýchacích cestách(zvl. u dětí, v případě zhoršení stavu, nemoznosti provádět usilovné dechové manévry... )

Analyzátor vydechovaného oxidu dusnatého- FeNO- k podpoře diagnózy astmatu a ke sledování aktivity eosinofilního zánětu

Limitovaná polygrafie MINISCREEN 8, Samoa 
k vyšetřování poruch spánku, potvrzení syndromu spánkové apnoe

Pulsní oxymetr k měření saturace krve kyslíkem (okysličení krve)

Ultrazvukový a kompresorový inhalátor k aplikaci ambulantní či domácí inhalační léčby,


Vytvořte si webové stránky zdarma!