VZDĚLÁNÍ A PRAXE

 

Lékařka: MUDr. Stanislava Kacrová

Vzdělání a praxe:

I. atestace z interního lékařství

II. atestace z plicního lékařství

Postgraduální kurs funkčního vyšetření plic I. a II.stupně.

přes 20 let praxe - na ambulanci a lůžkové části interního oddělení ve Vizovicích a ve Zlíně, následně plicního oddělení Nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně.

Sestra: Hana Korandová

Postgraduální kurs IPVZ funkční diagnostiky v pneumologii.

Několikaletá praxe na funkční laboratoři plicního oddělení nemocnice v Uherském Hradišti.

Přístrojové vybavení:

Bodypletysmograf a spirometr Jaeger MasterScope PC s provokační jednotkou APS k provádění bronchokonstrikčních testů metacholinem, s modulem pro vyšetřování dýchacích svalů.

Impulsní oscilometr- k vyšetření impulsní oscilometrie u dětí

NIOX VERO k analýze NO ve vydechovaném vzduchu

MINISCREEN 8 k vyšetřování poruch spánku, potvrzení syndromu spánkové apnoe

Pulsní oxymetr k měření saturace kyslíku

Ultrazvukový a kompresorový inhalátor