O ambulanci

 

  Plicní ambulance poskytuje služby pojištěncům všech zdravotních pojišťoven od 1.4.2007.

  Zajišťujeme vyšetřování (diagnostiku) a léčbu pacientů s akutními onemocněními plic a dýchacích cest a rovněž dispenzární péči pro pacienty s chronickými plicními onemocněními (astma, CHOPN, intersticiální plicní procesy, sarkoidosa...).

  Zvláště se zaměřujeme na komplexní funkční vyšetření plic, které provádíme na nejmodernější dostupné přístrojové technice. Provádíme klasické spirometrické vyšetření včetně bronchomotorických testů (bronchodilatační a bronchokonstrikční testy) k diagnostice průduškového astmatu, dále celotělovou bodypletysmografii a vyšetření plicní difuse metodou klidného dýchání SB, impulsní oscilometrii, vyšetření dýchacích svalů a měření FeNO.

  Právě díky impulsní oscilometrií (IOS)  jsme schopni vyšetřovat i funkce plic u malých dětí.

  Provádíme screeningové vyšetření při poruchách spánku (spánkové apnoe, chrápání) - limitovanou polygrafii metodou Miniscreen 8, spolupracujeme se spánkovou laboratoří při plicním oddělení v KNTB Zlín.

  Vyšetřujeme rovněž těhotné pacientky v rámci prevence plicních onemocnění.

  Provádíme, na doporučení závodního lékaře v rámci preventivních programů, spirometrická vyšetření pro pracovníky v riziku inhalace škodlivých látek.

  Dále našim pacientům poskytujeme ambulantní infuzní a inhalační léčbu. 

  Nabízíme také odborné vedení pacientů při odvykání kouření ( vyjma pojištěnce ZP  111 ).

 

CENÍK nadstandardních výkonů

Preventivní spirometrické vyšetření

- dle platného číselníku VZP

Komplexní vyšetření pacienta bez zdravotního pojištění

600 Kč

Kontrolní vyšetření pacienta bez zdravotního pojištění

300 Kč

Vystavení kopie záznamu o vyšetření

5 Kč

Vystavení kopie receptu (z důvodů ztráty, expirovaného receptu ...)

50 Kč

Výpis ze zdravotní dokumentace na žádost pacienta nebo pojištovny               

dle časové náročnosti

Vyšetření spánku metodou Miniscreen 8

dle ZP

Kontrolní měření spánku